ลดราคา!

M4.1 CELL BIOLOGY

1,599฿

ประกอบด้วยเนื้อหา

รายละเอียดคอร์ส M4.1
– เวลาเรียน 100 ชม. อายุคอร์ส 6 เดือน

คอร์ส “ รวมเนื้อหาทั้งหมดของ ม.4 เทอม 1

ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 บท
บทที่ 1
– การศึกษาชีววิทยา
– ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
– การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
บทที่ 2
– เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3
– เซลล์และการทำงานของเซลล์
– กล้องจุลทรรศน์
– โครงสร้างเซลล์และหน้าที่ของเซลล์
– การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์
– หายใจระดับเซลล์
– การแบ่งเซลล์

เนื้อหาอิงตาม สสวท. อัพเดทปีล่าสุด !
พร้อม ! เฉลยข้อสอบ
เนื้อหา + ตะลุยโจทย์ สุดคุ้ม
*หนังสือเป็นไฟล์ PDF นะครับ*

อายุคอร์ส 180 วัน เวลาเรียน 100 ชม.

© 2021 BPN ONLINE CO.,LTD All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ